3418 Izvekov (1973 QZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1973 bởi T. SmirnovaNauchnyj.

Izvekov
Khám phá
Khám phá bởiT. Smirnova
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá31 tháng 8 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định3418
1973 QZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5926590
Viễn điểm quỹ đạo3.7332432
Độ lệch tâm0.1803038
Chu kỳ quỹ đạo2054.6466376
Độ bất thường trung bình47.38403
Độ nghiêng quỹ đạo1.89692
Kinh độ của điểm nút lên84.24259
Acgumen của cận điểm283.46791
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0457
Cấp sao tuyệt đối (H)11.80

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi