3422 Reid (1978 OJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 7 năm 1978 bởi Đài thiên văn PerthPerth, Western Australia.

Reid
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Perth
Nơi khám pháPerth
Ngày khám phá28 tháng 7 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3422
1978 OJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2820182
Viễn điểm quỹ đạo3.0982724
Độ lệch tâm0.1517119
Chu kỳ quỹ đạo1611.6177585
Độ bất thường trung bình263.69794
Độ nghiêng quỹ đạo13.94200
Kinh độ của điểm nút lên111.98220
Acgumen của cận điểm200.06968
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi