3432 Kobuchizawa (1986 EE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1986 bởi M.Muramatsu InoueKobuchisawa Town.

Kobuchizawa
Khám phá
Khám phá bởiM.Muramatsu Inoue
Nơi khám pháKobuchizawa
Ngày khám phá7 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định3432
1986 EE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4172726
Viễn điểm quỹ đạo3.9739348
Độ lệch tâm0.2435631
Chu kỳ quỹ đạo2086.5452606
Độ bất thường trung bình263.94168
Độ nghiêng quỹ đạo13.15215
Kinh độ của điểm nút lên10.20338
Acgumen của cận điểm247.12570
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi