3437 Kapitsa

tiểu hành tinh

3437 Kapitsa (1982 UZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. KarachkinaNauchnyj. Nó được đặt theo tên của nhà vật lý Xô viết Pyotr Kapitsa.

Kapitsa
Khám phá
Khám phá bởiL. G. Karachkina
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3437
Đặt tên theo
Pyotr Kapitsa
1982 UZ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1008177
Viễn điểm quỹ đạo2.4415325
Độ lệch tâm0.0750085
Chu kỳ quỹ đạo1250.1851837
Độ bất thường trung bình95.62861
Độ nghiêng quỹ đạo3.93995
Kinh độ của điểm nút lên34.78883
Acgumen của cận điểm78.70881
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Liên kết ngoàiSửa đổi