3447 Burckhalter

tiểu hành tinh

3447 Burckhalter (1956 SC) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1956 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Burckhalter
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện29 tháng 9 năm 1956
Tên định danh
3447
1956 SC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9338770
Viễn điểm quỹ đạo2.0479312
Độ lệch tâm0.0286438
1026.0627637
333.74892
Độ nghiêng quỹ đạo20.71146
0.75975
163.68514
Đặc trưng vật lý
12.6

Liên kết ngoàiSửa đổi