3474 Linsley (1962 HE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1962 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Linsley
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày khám phá27 tháng 4 năm 1962
Tên chỉ định
Tên chỉ định3474
1962 HE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0196854
Viễn điểm quỹ đạo3.0897362
Độ lệch tâm0.2094270
Chu kỳ quỹ đạo1491.4580469
Độ bất thường trung bình49.85390
Độ nghiêng quỹ đạo5.97760
Kinh độ của điểm nút lên169.38492
Acgumen của cận điểm107.24865
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.0

Liên kết ngoàiSửa đổi