3476 Dongguan

tiểu hành tinh

3476 Dongguan (1978 UF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1978 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Dongguan
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày khám phá28 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3476
Đặt tên theo
Dongguan
1978 UF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5450002
Viễn điểm quỹ đạo3.7768414
Độ lệch tâm0.1948548
Chu kỳ quỹ đạo2052.6686260
Độ bất thường trung bình65.45196
Độ nghiêng quỹ đạo21.61330
Kinh độ của điểm nút lên43.87922
Acgumen của cận điểm26.66112
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0309
Cấp sao tuyệt đối (H)11.90

Liên kết ngoàiSửa đổi