3484 Neugebauer

tiểu hành tinh

3484 Neugebauer (1978 NE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 7 năm 1978 bởi E. F. HelinE. ShoemakerPalomar.

Neugebauer
Khám phá
Khám phá bởiE. F. HelinE. Shoemaker
Nơi khám pháPalomar
Ngày khám phá10 tháng 7 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3484
1978 NE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1093584
Viễn điểm quỹ đạo3.0680834
Độ lệch tâm0.1851735
Chu kỳ quỹ đạo1521.3399624
Độ bất thường trung bình62.23433
Độ nghiêng quỹ đạo15.35141
Kinh độ của điểm nút lên116.20715
Acgumen của cận điểm175.19175
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.7

Liên kết ngoàiSửa đổi