3500 Kobayashi (A919 SD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1919 bởi K. ReinmuthHeidelberg, Đức. Nó được đặt theo tên Takao Kobayashi, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.

Kobayashi
Khám phá
Khám phá bởiK. Reinmuth
Nơi khám pháHeidelberg, Đức
Ngày khám phá18 tháng 9 năm 1919
Tên chỉ định
Tên chỉ định3500
Đặt tên theo
Takao Kobayashi
A919 SD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7994570
Viễn điểm quỹ đạo2.6794660
Độ lệch tâm0.1964778
Chu kỳ quỹ đạo1224.0913417
Độ bất thường trung bình182.84810
Độ nghiêng quỹ đạo4.25773
Kinh độ của điểm nút lên314.79091
Acgumen của cận điểm10.29300
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.7

Liên kết ngoàiSửa đổi