3502 Huangpu

tiểu hành tinh

3502 Huangpu (1964 TR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Huangpu
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện9 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
3502
Đặt tên theo
Huangpu District, Shanghai
1964 TR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5703987
Viễn điểm quỹ đạo3.6885857
Độ lệch tâm0.1786531
2022.1307607
355.36650
Độ nghiêng quỹ đạo2.81981
105.03684
211.10240
Đặc trưng vật lý
11.8

Liên kết ngoàiSửa đổi