3513 Quqinyue

tiểu hành tinh

3513 Quqinyue (1965 UZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1965 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Quqinyue
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện16 tháng 10 năm 1965
Tên định danh
3513
1965 UZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6007888
Viễn điểm quỹ đạo2.6569684
Độ lệch tâm0.0106851
1556.8767288
61.80309
Độ nghiêng quỹ đạo2.64452
323.71467
347.90727
Đặc trưng vật lý
12.8

Liên kết ngoài sửa