3517 Tatianicheva

tiểu hành tinh

3517 Tatianicheva (1976 SE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. ChernykhNauchnyj.

Tatianicheva
Khám phá
Khám phá bởiN. Chernykh
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày phát hiện24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định3517
1976 SE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0256653
Viễn điểm quỹ đạo2.4559763
Độ lệch tâm0.0960164
Chu kỳ quỹ đạo1225.2059997
Độ bất thường trung bình143.03218
Độ nghiêng quỹ đạo3.14989
Kinh độ của điểm nút lên187.27622
Acgumen của cận điểm182.68560
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi