3519 Ambiorix (1984 DO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 2 năm 1984 bởi Debehogne, H.La Silla.

Ambiorix
Khám phá
Khám phá bởiDebehogne, H.
Nơi khám pháLa Silla
Ngày khám phá23 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định3519
Đặt tên theo
Ambiorix
1984 DO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.7866067
Viễn điểm quỹ đạo2.5534585
Độ lệch tâm0.1766913
Chu kỳ quỹ đạo1167.6100307
Độ bất thường trung bình70.99396
Độ nghiêng quỹ đạo0.56827
Kinh độ của điểm nút lên49.61691
Acgumen của cận điểm246.19123
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.1

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi