3520 Klopsteg

tiểu hành tinh

3520 Klopsteg (1952 SG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1952 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Klopsteg
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện16 tháng 9 năm 1952
Tên định danh
3520
1952 SG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8454482
Viễn điểm quỹ đạo2.6669056
Độ lệch tâm0.1820463
1237.8218530
162.45828
Độ nghiêng quỹ đạo4.58545
122.75070
211.48045
Đặc trưng vật lý
13.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi