3521 Comrie

tiểu hành tinh

3521 Comrie (1982 MH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 6 năm 1982 bởi Alan C. GilmorePamela M. KilmartinMount John.

Comrie
Khám phá
Khám phá bởiAlan C. GilmorePamela M. Kilmartin
Nơi khám pháMount John
Ngày phát hiện26 tháng 6 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3521
Đặt tên theo
Leslie Comrie
1982 MH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1078517
Viễn điểm quỹ đạo2.4155235
Độ lệch tâm0.0680182
Chu kỳ quỹ đạo1242.3597035
Độ bất thường trung bình48.76985
Độ nghiêng quỹ đạo3.87010
Kinh độ của điểm nút lên58.97572
Acgumen của cận điểm34.22269
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi