3522 Becker

tiểu hành tinh

3522 Becker (1941 SW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1941 bởi Vaisala, Y.Turku.

Becker
Khám phá
Khám phá bởiVaisala, Y.
Nơi khám pháTurku
Ngày khám phá21 tháng 9 năm 1941
Tên chỉ định
Tên chỉ định3522
1941 SW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2451340
Viễn điểm quỹ đạo4.0979842
Độ lệch tâm0.2921040
Chu kỳ quỹ đạo2063.0399685
Độ bất thường trung bình283.80251
Độ nghiêng quỹ đạo8.36436
Kinh độ của điểm nút lên201.92168
Acgumen của cận điểm150.10148
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0192
Cấp sao tuyệt đối (H)12.30

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi