3527 McCord

tiểu hành tinh

3527 McCord (1985 GE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi Ted BowellFlagstaff (AM).

McCord
Khám phá
Khám phá bởiEdward L. G. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá15 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định3527
1985 GE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0161837
Viễn điểm quỹ đạo2.5687617
Độ lệch tâm0.1205201
Chu kỳ quỹ đạo1267.8115193
Độ bất thường trung bình233.53134
Độ nghiêng quỹ đạo5.50274
Kinh độ của điểm nút lên219.33699
Acgumen của cận điểm354.35438
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.0

Liên kết ngoàiSửa đổi