3535 Ditte (1979 SN11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1979 bởi Chernykh, N.Nauchnyj. Tênd after the book Ditte, Child of Man bởi Martin Andersen Nexø.

Ditte
Khám phá
Khám phá bởiChernykh, N.
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá24 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3535
1979 SN11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8728890
Viễn điểm quỹ đạo2.7250662
Độ lệch tâm0.1853383
Chu kỳ quỹ đạo1273.2114853
Độ bất thường trung bình43.71045
Độ nghiêng quỹ đạo1.57338
Kinh độ của điểm nút lên262.78838
Acgumen của cận điểm163.77688
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi