3538 Nelsonia

tiểu hành tinh

3538 Nelsonia (6548 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Nelsonia
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày khám phá24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định3538
6548 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9321356
Viễn điểm quỹ đạo3.3511240
Độ lệch tâm0.2685820
Chu kỳ quỹ đạo1568.2177327
Độ bất thường trung bình346.57529
Độ nghiêng quỹ đạo4.20382
Kinh độ của điểm nút lên170.56742
Acgumen của cận điểm263.39343
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi