3539 Weimar (1967 GF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1967 bởi F. BorngenTautenburg.

Weimar
Khám phá
Khám phá bởiF. Borngen
Nơi khám pháTautenburg
Ngày khám phá11 tháng 4 năm 1967
Tên chỉ định
Tên chỉ định3539
Đặt tên theo
Weimar
1967 GF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2391194
Viễn điểm quỹ đạo3.0751936
Độ lệch tâm0.1573250
Chu kỳ quỹ đạo1582.0643127
Độ bất thường trung bình113.03688
Độ nghiêng quỹ đạo13.64115
Kinh độ của điểm nút lên141.43279
Acgumen của cận điểm127.34968
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi