353 Ruperto-Carola

tiểu hành tinh

353 Ruperto-Carola là một tiểu hành tinh cỡ nhỏ ở vành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 16.01.1893 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Đại học Heidelberg, theo tiếng LatinhRuperto Carola Heidelbergensis.

353 Ruperto-Carola
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện16 tháng 1, 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
Ruprecht Karls University
1893 F
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo273.448 Gm (1.828 AU)
Viễn điểm quỹ đạo543.956 Gm (3.636 AU)
408.702 Gm (2.732 AU)
Độ lệch tâm0.331
1649.348 d (4.52 a)
18.02 km/s
311.572°
Độ nghiêng quỹ đạo5.711°
102.659°
321.067°
Đặc trưng vật lý
Kích thước13 - 30 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
11.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi