3543 Ningbo

tiểu hành tinh

3543 Ningbo (1964 VA3) là một tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh được phát hiện bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNam Kinh, Trung Quốc ngày 11 tháng 11 năm 1964. Thiên thạch được theo tên của cảng Ninh Ba, một cảng lâu đời ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Ningbo
Tên chỉ định
3543
Đặt tên theo
Ningbo
1964 VA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6347916
Viễn điểm quỹ đạo3.7279508
Độ lệch tâm0.1718063
2072.6213115
5.04476
Độ nghiêng quỹ đạo1.04407
162.84236
111.12626
Đặc trưng vật lý
11.5

Liên kết ngoàiSửa đổi