3547 Serov (1978 TM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1978 bởi L. ZhuravlevaNauchnyj.

Serov
Khám phá
Khám phá bởiL. Zhuravleva
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá2 tháng 10 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định3547
Đặt tên theo
Valentin Serov
1978 TM6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3488424
Viễn điểm quỹ đạo2.6048544
Độ lệch tâm0.0516810
Chu kỳ quỹ đạo1423.7953297
Độ bất thường trung bình159.95942
Độ nghiêng quỹ đạo3.91182
Kinh độ của điểm nút lên274.73802
Acgumen của cận điểm160.68382
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.3

Liên kết ngoàiSửa đổi