3554 Amun

tiểu hành tinh

3554 Amun là một tiểu hành tinh Aten kiểu M, được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1986 bởi CarolynEugene Shoemakerđài thiên văn Mount Palomar.

3554 Amun
Khám phá
Khám phá bởiCarolyn and
Eugene Shoemaker
Ngày phát hiện4 tháng 3 năm 1986
Tên định danh
Đặt tên theo
Amun
1986 EB
Aten asteroid,
Venus-crosser asteroid
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 7 năm 2004 (JD 2453200.5)
Cận điểm quỹ đạo104.807 Gm (0.701 AU)
Viễn điểm quỹ đạo186.532 Gm (1.247 AU)
145.669 Gm (0.974 AU)
Độ lệch tâm0.281
350.964 d (0.96 a)
29.58 km/s
196.415°
Độ nghiêng quỹ đạo23.363°
358.680°
359.368°
Đặc trưng vật lý
Kích thước2.5 ? km
Khối lượng~1.6×1013 kg
Mật độ trung bình
2 ? g/cm³
? m/s²
? km/s
0.1054 d 1
Suất phản chiếu? 2
Nhiệt độ~280 K
Kiểu phổ
M-type asteroid
15.82

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi