3556 Lixiaohua

tiểu hành tinh

3556 Lixiaohua (1964 UO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 10 năm 1964 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Lixiaohua
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện30 tháng 10 năm 1964
Tên chỉ định
3556
1964 UO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4704972
Viễn điểm quỹ đạo3.8615920
Độ lệch tâm0.2196897
2057.6616230
295.34046
Độ nghiêng quỹ đạo9.22326
241.22536
142.06308
Đặc trưng vật lý
12.5

Liên kết ngoàiSửa đổi