3566 Levitan (1979 YA9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1979 bởi L. ZhuravlevaNauchnyj.

Levitan
Khám phá
Khám phá bởiL. Zhuravleva
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá24 tháng 12 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3566
Đặt tên theo
Isaac Levitan
1979 YA9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0588795
Viễn điểm quỹ đạo2.6614585
Độ lệch tâm0.1276559
Chu kỳ quỹ đạo1324.3813980
Độ bất thường trung bình288.44663
Độ nghiêng quỹ đạo2.27338
Kinh độ của điểm nút lên289.46031
Acgumen của cận điểm194.30392
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi