3572 Leogoldberg

tiểu hành tinh

3572 Leogoldberg (1954 UJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1954 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

Leogoldberg
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày phát hiện28 tháng 10 năm 1954
Tên định danh
3572
Đặt tên theo
Leo Goldberg
1954 UJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3371487
Viễn điểm quỹ đạo3.0653755
Độ lệch tâm0.1347938
1621.6178963
23.64900
Độ nghiêng quỹ đạo3.41166
232.76880
165.85601
Đặc trưng vật lý
12.7

Liên kết ngoàiSửa đổi