3573 Holmberg

tiểu hành tinh

3573 Holmberg (1982 QO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1982 bởi Olofsson, K.La Silla.

Holmberg
Khám phá
Khám phá bởiOlofsson, K.
Nơi khám pháLa Silla
Ngày phát hiện16 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3573
1982 QO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0908322
Viễn điểm quỹ đạo2.3869090
Độ lệch tâm0.0661219
Chu kỳ quỹ đạo1223.6069261
Độ bất thường trung bình105.47756
Độ nghiêng quỹ đạo2.76532
Kinh độ của điểm nút lên268.93533
Acgumen của cận điểm209.45992
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.7

Liên kết ngoàiSửa đổi