3585 Goshirakawa (1987 BE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1987 bởi Niijima, T.Urata, T.Ojima.

Goshirakawa
Khám phá
Khám phá bởiNiijima, T.Urata, T.
Nơi khám pháOjima
Ngày khám phá28 tháng 1 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định3585
Đặt tên theo
Emperor Go-Shirakawa
1987 BE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4902678
Viễn điểm quỹ đạo3.6486406
Độ lệch tâm0.1886936
Chu kỳ quỹ đạo1964.2200941
Độ bất thường trung bình313.33124
Độ nghiêng quỹ đạo3.02091
Kinh độ của điểm nút lên163.22448
Acgumen của cận điểm14.05845
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi