3590 Holst (1984 CQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 2 năm 1984 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Holst
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá5 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định3590
Đặt tên theo
Gustav Holst
1984 CQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0699654
Viễn điểm quỹ đạo2.4319530
Độ lệch tâm0.0804074
Chu kỳ quỹ đạo1233.5304412
Độ bất thường trung bình87.05383
Độ nghiêng quỹ đạo6.70396
Kinh độ của điểm nút lên128.69735
Acgumen của cận điểm354.13917
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.1

Liên kết ngoàiSửa đổi