3595 Gallagher (1985 TF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Gallagher
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định3595
1985 TF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3347194
Viễn điểm quỹ đạo2.9934682
Độ lệch tâm0.1236347
Chu kỳ quỹ đạo1588.2639997
Độ bất thường trung bình93.51514
Độ nghiêng quỹ đạo2.79733
Kinh độ của điểm nút lên232.89615
Acgumen của cận điểm120.30684
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.9

Liên kết ngoàiSửa đổi