3606 Pohjola

tiểu hành tinh

3606 Pohjola (1939 SF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1939 bởi Y. VaisalaTurku.

Pohjola
Khám phá
Khám phá bởiY. Vaisala
Nơi khám pháTurku
Ngày phát hiện19 tháng 9 năm 1939
Tên định danh
3606
Đặt tên theo
Pohjola
1939 SF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0053552
Viễn điểm quỹ đạo3.2061054
Độ lệch tâm0.2304057
1536.3586967
120.16055
Độ nghiêng quỹ đạo12.39684
250.28100
108.54594
Đặc trưng vật lý
12.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi