3609 Liloketai (1980 VM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1980 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Liloketai
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày khám phá13 tháng 11 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định3609
1980 VM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.3671034
Viễn điểm quỹ đạo3.8796694
Độ lệch tâm0.2421356
Chu kỳ quỹ đạo2016.2157512
Độ bất thường trung bình315.89666
Độ nghiêng quỹ đạo4.85617
Kinh độ của điểm nút lên65.39201
Acgumen của cận điểm31.53691
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)11.9

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi