3621 Curtis

tiểu hành tinh

3621 Curtis (1981 SQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1981 bởi Thomas, N. G.Flagstaff (AM).

Curtis
Khám phá
Khám phá bởiThomas, N. G.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá16 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định3621
1981 SQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.5058388
Viễn điểm quỹ đạo3.6924718
Độ lệch tâm0.1914446
Chu kỳ quỹ đạo1992.7988001
Độ bất thường trung bình339.93830
Độ nghiêng quỹ đạo2.68972
Kinh độ của điểm nút lên174.84423
Acgumen của cận điểm174.14536
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.2

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi