3624 Mironov

tiểu hành tinh

3624 Mironov (1982 TH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. ZhuravlevaNauchnyj. Tiểu hành tinh được đặt theo tên Diễn viên Andrei Mironov.

Mironov
Khám phá
Khám phá bởiL. Zhuravleva
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3624
Đặt tên theo
Andrei Mironov
1982 TH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0758064
Viễn điểm quỹ đạo2.6402838
Độ lệch tâm0.1196918
Chu kỳ quỹ đạo1322.5941141
Độ bất thường trung bình8.44011
Độ nghiêng quỹ đạo4.17579
Kinh độ của điểm nút lên5.99718
Acgumen của cận điểm50.34970
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.6

Tham khảoSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi