3627 Sayers (1973 DS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1973 bởi L. KohoutekBergedorf.

Sayers
Khám phá
Khám phá bởiL. Kohoutek
Nơi khám pháBergedorf
Ngày khám phá28 tháng 2 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định3627
Đặt tên theo
Dorothy L. Sayers
1973 DS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0057472
Viễn điểm quỹ đạo2.6926544
Độ lệch tâm0.1462002
Chu kỳ quỹ đạo1315.1601580
Độ bất thường trung bình241.66010
Độ nghiêng quỹ đạo9.70544
Kinh độ của điểm nút lên85.85565
Acgumen của cận điểm126.01762
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.2

Liên kết ngoàiSửa đổi