362 Havnia

tiểu hành tinh

362 Havnia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 12.3.1893 ở Nice, và được đặt tên là Havnia, tên tiếng Latinh của thành phố Copenhagen, Đan Mạch.

362 Havnia
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện12 tháng 3 năm 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
Copenhagen
1893 R
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo369.411 Gm (2.469 AU)
Viễn điểm quỹ đạo402.571 Gm (2.691 AU)
385.991 Gm (2.58 AU)
Độ lệch tâm0.043
1513.796 d (4.14 a)
18.54 km/s
120.605°
Độ nghiêng quỹ đạo8.072°
27.404°
32.144°
Đặc trưng vật lý
Kích thước35 - 75 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.0

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi