3654 AAS (1949 QH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 8 năm 1949 bởi Đài thiên văn Goethe LinkBrooklyn.

AAS
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Goethe Link
Nơi khám pháBrooklyn
Ngày khám phá21 tháng 8 năm 1949
Tên chỉ định
Tên chỉ định3654
Đặt tên theo
American Astronomical Society
1949 QH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8090333
Viễn điểm quỹ đạo2.7162073
Độ lệch tâm0.2004698
Chu kỳ quỹ đạo1243.1283061
Độ bất thường trung bình56.77459
Độ nghiêng quỹ đạo2.10384
Kinh độ của điểm nút lên200.97669
Acgumen của cận điểm182.45665
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.3