3658 Feldman

tiểu hành tinh

3658 Feldman (1982 TR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Feldman
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày phát hiện13 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3658
1982 TR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0456923
Viễn điểm quỹ đạo2.3264499
Độ lệch tâm0.0642151
Chu kỳ quỹ đạo1180.5784224
Độ bất thường trung bình296.55562
Độ nghiêng quỹ đạo4.01594
Kinh độ của điểm nút lên320.51187
Acgumen của cận điểm107.11435
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.8

Liên kết ngoàiSửa đổi