3663 Tisserand (1985 GK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Tisserand
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá15 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định3663
Đặt tên theo
Félix Tisserand
1985 GK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6150859
Viễn điểm quỹ đạo3.6934035
Độ lệch tâm0.1709312
Chu kỳ quỹ đạo2046.1689607
Độ bất thường trung bình6.49292
Độ nghiêng quỹ đạo3.09633
Kinh độ của điểm nút lên107.08425
Acgumen của cận điểm157.20063
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.5

Liên kết ngoàiSửa đổi