3664 Anneres

tiểu hành tinh

3664 Anneres (4260 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom GehrelsĐài thiên văn Palomar.

Anneres
Khám phá
Khám phá bởiCornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-GroeneveldTom Gehrels
Nơi khám pháĐài thiên văn Palomar
Ngày khám phá24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định3664
4260 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4240270
Viễn điểm quỹ đạo3.1673096
Độ lệch tâm0.1329347
Chu kỳ quỹ đạo1707.3669755
Độ bất thường trung bình38.30033
Độ nghiêng quỹ đạo3.59489
Kinh độ của điểm nút lên260.58407
Acgumen của cận điểm145.74897
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.3

Liên kết ngoàiSửa đổi