3665 Fitzgerald (1979 FE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1979 bởi A. MrkosKlet.

Fitzgerald
Khám phá
Khám phá bởiA. Mrkos
Nơi khám pháKlet
Ngày khám phá19 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định3665
Đặt tên theo
Ella Fitzgerald
1979 FE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2032770
Viễn điểm quỹ đạo2.6331268
Độ lệch tâm0.0888780
Chu kỳ quỹ đạo1373.5272164
Độ bất thường trung bình44.82757
Độ nghiêng quỹ đạo15.07403
Kinh độ của điểm nút lên115.33554
Acgumen của cận điểm280.49402
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.6

Liên kết ngoàiSửa đổi