3669 Vertinskij

tiểu hành tinh

3669 Vertinskij (1982 UO7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. KarachkinaNauchnyj.

Vertinskij
Khám phá
Khám phá bởiL. G. Karachkina
Nơi khám pháNauchnyj
Ngày khám phá21 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3669
Đặt tên theo
Alexander Vertinsky
1982 UO7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0577542
Viễn điểm quỹ đạo2.3703610
Độ lệch tâm0.0705959
Chu kỳ quỹ đạo1203.3218904
Độ bất thường trung bình204.05466
Độ nghiêng quỹ đạo4.82576
Kinh độ của điểm nút lên91.00307
Acgumen của cận điểm35.47469
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.2

Liên kết ngoàiSửa đổi