3670 Northcott (1983 BN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 1 năm 1983 bởi E. BowellFlagstaff (AM).

Northcott
Khám phá
Khám phá bởiE. Bowell
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá22 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định3670
1983 BN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.6888223
Viễn điểm quỹ đạo2.7928993
Độ lệch tâm0.0189862
Chu kỳ quỹ đạo1657.4059874
Độ bất thường trung bình101.35717
Độ nghiêng quỹ đạo6.45069
Kinh độ của điểm nút lên107.06041
Acgumen của cận điểm140.62495
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.0

Liên kết ngoàiSửa đổi