3673 Levy

tiểu hành tinh

3673 Levy là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1985 bởi Edward L. G. Bowell[1] và đặt tên theo nhà thiên văn học David H. Levy người Canada.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Minor Planet Center. “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. Truy cập 31 tháng 12 năm 2007.
  2. ^ Roger Sinnott (Sky & Telescope on-line). “David Levy's Binary Asteroid”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 2012. Truy cập 31 tháng 12 năm 2007.