3676 Hahn

tiểu hành tinh

3676 Hahn (1984 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1984 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Hahn
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá3 tháng 4 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định3676
Đặt tên theo
Otto Hahn
1984 GA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0381116
Viễn điểm quỹ đạo2.2700014
Độ lệch tâm0.0538263
Chu kỳ quỹ đạo1154.7395966
Độ bất thường trung bình191.44946
Độ nghiêng quỹ đạo3.07597
Kinh độ của điểm nút lên359.10660
Acgumen của cận điểm233.40072
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.9

Liên kết ngoàiSửa đổi