3678 Mongmanwai

tiểu hành tinh

3678 Mongmanwai (1966 BO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1966 bởi Đài thiên văn Tử Kim SơnNanking.

Mongmanwai
Khám phá
Khám phá bởiĐài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám pháNanking
Ngày phát hiện20 tháng 1 năm 1966
Tên định danh
3678
Đặt tên theo
William Mong Man-wai
1966 BO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.0751210
Viễn điểm quỹ đạo3.0348446
Độ lệch tâm0.1878141
1491.6962862
80.32654
Độ nghiêng quỹ đạo8.27793
142.03708
52.11941
Đặc trưng vật lý
12.6

Liên kết ngoài sửa