367 Amicitia

tiểu hành tinh

367 Amicitia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 19.5.1893 ở Nice và được đặt tên bằng tiếng LatinhAmicitia nghĩa là "tình bạn".

367 Amicitia
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện19 tháng 5 năm 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
friendship
1893 AA
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo300.247 Gm (2.007 AU)
Viễn điểm quỹ đạo363.808 Gm (2.432 AU)
332.027 Gm (2.219 AU)
Độ lệch tâm0.096
1207.71 d (3.31 a)
19.99 km/s
12.135°
Độ nghiêng quỹ đạo2.943°
83.553°
55.263°
Đặc trưng vật lý
Kích thước19.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi