3687 Dzus

tiểu hành tinh

3687 Dzus (A908 TC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1908 bởi Kopff, A.Heidelberg.

Dzus
Khám phá
Khám phá bởiKopff, A.
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày phát hiện7 tháng 10 năm 1908
Tên chỉ định
Tên chỉ định3687
A908 TC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1915808
Viễn điểm quỹ đạo3.2673282
Độ lệch tâm0.1970627
Chu kỳ quỹ đạo1647.0706437
Độ bất thường trung bình61.09491
Độ nghiêng quỹ đạo15.80560
Kinh độ của điểm nút lên225.05031
Acgumen của cận điểm113.56917
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0542
Cấp sao tuyệt đối (H)11.50

Liên kết ngoàiSửa đổi