3693 Barringer

tiểu hành tinh

3693 Barringer (1982 RU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1982 bởi Bowell, E.Flagstaff (AM).

Barringer
Khám phá
Khám phá bởiBowell, E.
Nơi khám pháFlagstaff (AM)
Ngày khám phá15 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định3693
1982 RU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.4936370
Viễn điểm quỹ đạo3.7902942
Độ lệch tâm0.2063449
Chu kỳ quỹ đạo2034.2324019
Độ bất thường trung bình224.14089
Độ nghiêng quỹ đạo14.92145
Kinh độ của điểm nút lên178.93365
Acgumen của cận điểm185.45155
Đặc trưng vật lý
Suất phản chiếu hình học0.0603
Cấp sao tuyệt đối (H)11.70

Liên kết ngoàiSửa đổi